Psikiyatri, insanların duygu, düşünce ve davranışlarındaki sapmaları tanımlayıp çok farklı tekniklerle tedavi ederek insanlara yardım eden bir tıp bilimidir. Psikiyatri, Türkçede “ruh hekimliği” olarak isimlendirilse de, beyinle (ve yalnızca beyinle) uğraşır. Psikoterapi de dahil olmak üzere tüm tedavi yöntemleri, etkisini beyinde (ve yalnızca beyinde) gösterir.

   İnsanın zihinsel, duygusal yapısı ile davranışlarında, çevreye uyumunda ortaya çıkan sorunların incelenmesi, tanımlanması, bunların tedavisi ve önlenmesi temel çalışma alanlarımızdır.

   Hastanemiz psikiyatri polikliniğinde çağdaş psikiyatri kuramları ve yaklaşımları kullanılarak, kaliteli tanı-tedavi hizmetleri verilmektedir.

right-logo