Radyoloji Birimi deneyimli uzman kadrosu ve modern teknolojik cihazlarıyla güncel gelişmelerin ışığında radyolojik tanı ve girişimsel radyoloji hizmeti vermektedir.

   Radyoloji genel anlamda x ışınlarından yararlanarak vücudun iç organlarında bulunan hastalıkların teşhisi ve tedavisi ile uğraşan tıp ilminin bir dalıdır. Radyoloji iki başlık altında inceleyebiliriz.

   Bunlardan birincisi teşhis radyolojisi ikincisi ise radyoterapi yani tedavi radyolojisidir. Ultrason yöntemleri, anjiografi,t eleradyoloji, tomografi gibi radyolojik yöntemler bulunmaktadır. Anjiografi genellikle kalp ve damarların görüntülenmesinde kullanılır. Teleradyoloji yöntemi ile görüntüler paylaşılabilir ve bu çok uzakta çekilen bir radyoloji görüntüsünü saniyeler içerisinde başka radyologlar tarafından görülüp yorumlanmasını sağlar. Ultrason yöntemlerinde ise ses dalgalarından faydalanılır. Tomografi ise radyoloji bakımından daha fazla radyasyon yayan bir cihazdır. Hastanın vücudunu yada organını istenilen bir biçimde çekebilme özelliğine sahiptir.
Radyoloji bölümümüzde; Bilgisayarlı spiral tomografi, Renkli doppler ultrasonografi, Konvansiyonel röntgen , Mamografi birimleri bulunmaktadır.

SPİRAL BT

   Spiral tomografi cihazımız yüksek rezolüsyonu yanı sıra ard arda birçok kez spiral çekim yapabilme kapasitesine sahiptir ve bu nedenle birçok özellikli incelemeye olanak vermektedir.Yapılan tetkik fiyatları aynı olmakla birlikte, bilgisayarlı tomografi spiral bilgisayarlı tomografi’ye eşdeğer değildir. Karaciğer, safra kesesi, dalak, pankreas böbrekler ve sürrenaller hastanın tek nefes tutuş süresi içinde 10-15 sn’lik bir zaman diliminde tümüyle tek dozda taranabilmektedir. Sürenin kısa olması ve hastanın daha az X ışınına maruz kalması normal bilgisayarlı tomografiye göre hasta açısından belirgin avantajlardır. Otomatik enjektör uygulaması sayesinde habis lezyonların arteriel fazda anarşik damarlanma özelliğini göstermesi nedeniyle MR’a üstündür. Apex tıp merkezinde non-iyonik kontrast maddeler kullanılmaktadır. Ayrıca spiral BT ile üç boyutlu(3D) görüntüleme özelliği de vardır.

RENKLİ DOPPLER

   Damarların görüntülenmesinde non-invazif olması nedeniyle Doppler US, angiografi indikasyonundan önce tarama amaçlı uygulanabilir.

   Renkli doppler ultrasonografi cihazımız digital probları ve yüksek çözünürlük gücünün yanı sıra ultrason – anjiyografi (power doppler) yapabilme özelliği ile en ince kan akımını bile gösterebilmekte vetanıda kolaylıklar sağlamaktadır.

Karotis+Vertebral
Aorta
Üst ekstremite(sağ/sol-arteriyel/venöz)
Alt ekstremite (sağ/sol – arteriyel/venöz)
Renal
Portal Sistem
Obstetrik
Kitle Ayırıcı Tanısı

ULTRASONOGRAFİ

Üst Abdomen
Obstetrik-Düzey 1
Alt Abdomen (pelvik)
Tüm Abdomen
Transvajinal
Üriner Sistem
Folikülometri
Transrektal
Histerosonografi
Tiroid
Ortopedik-kalça
Kranial
Ortopedik-omuz
Meme

RÖNTGEN

Günümüzde de temel değerini yitirmemiştir.

Akciğer
Eklemler
Telegrafi
Ekstremite
Kraniografi
Vertebra
Waters
DÜSG/İVP

right-logo